Gärdesloppet 2010

7 februari, 2010

Vi har kontaktats av Gärdesloppet som vill att vi ställer upp med bilar. Citroën har ett stort tält i närheten av centrum på fältet. Det är  tänkt att klubben skall ställa sina bilar i på båda sidor om tältet.
Evenemanget börjar med Motorhistorisk frukost vid Galärvarvet som följs av en motorhistorisk färd i kortege genom stan via Slussen och Kungsholmen till  Biskopsudden.
För att få delta i kortegen och ställas upp vid tältet måste man ha anmält sig helst senast den 15 mars (kommer man med i programtidningen) vid efteranmälan är man inte garanterad plats. Alla anmälda deltagare får en deltagarskylt med nummer (om man är med i kortegen). Se gardesloppet.com Kan du hitta nån som vill delta alternativt försöker ragga deltagare till den 15 mars vore det bra.