Cardskipper är det nya medlemskortet!

13 februari, 2020

I syfte att underlätta administrationen i klubben har styrelsen beslutat att införa ett nytt system för administration av medlemsavgifter och utskick.

Systemet grundar sig på app/webbtjänsten Cardskipper och innebär att medlemmar med smartphone eller dator med tillgång till internet kommer att få medlemskortet i mobilen / datorn.

Administrationen av medlemsavgiften kommer därigenom att förenklas. Utskick till lokalavdelningarnas möten kan göras via det här systemet.

De som av olika skäl inte har smartphone eller dator kommer att få utskick med post som förut.

Vi hoppas dock att så många som möjligt använder det nya systemet.

För att detta ska fungera ber vi att ni snarast uppdaterar medlemsregistret med aktuella mailadresser och mobiltelefonnummer.

Redan i början av nästa år skickar vi ut sms till alla som vi har uppgifter om mobilnummer för att dessa skall kunna aktivera sig.

Det betyder att de som har aktiverat sig i Cardskipper kommer att bli aviserade om medlemsavgiften för 2020-2021, och kunna betala den i appen eller datorn.

Övriga medlemmar får en avisering per brev.

Se vidare här.