Adressändring

Här anmäler du ny adress eller kompletterar med telefonnummer och mailadress

OBS!  Var snäll och lämna ev biluppgifter under fliken BILUPPGIFTER. Det underlättar mycket för registratorn.