Biluppgifter

Här lägger du in dina biluppgifter

Du kan behandla upp till 3 bilar per gång. Dvs Bekräfta bilinnehav i förra matrikeln, Lägga till en bil,  Ta bort en bil eller Ändra uppgifterna om en bil som vi har i registret. Du kan också ange att du Inte har någon bil (= Citroën).

Om du byter bil måste du först lägga till en bil och sen ta bort en annan bil.

Om du inte anger annat betyder Lägg till en bil att ditt ev. övriga bilinnehav är oförändrat. Alltså om du gjort dig av med någon bil under året bör du använda Ta bort bil-funktionen.

Dessa uppgifter används för den kommande matrikeln och bearbetas under sommaren. Lämna inga andra meddelanden än biluppgifter här.

Vill du komma i kontakt med registrator fortare använd fliken ADRESSÄNDRING.