Hjalmar är död

7 februari, 2010

Sven-Erik ”Hjalmar” Hjalmarsson dog den 4 februari. Han valde att avsluta sitt liv och den utlösande faktorn var en incident med en av hans slöjdelever i skolan. Trots allt stöd han mötte från familjen, bland vänner, kolleger och elever dömde han sig själv hårt. Det är overkligt och svårt att inse att Hjalmar inte finns längre, denna hjärtegoda och rättskaffens man, alltid hjälpsam och stöttande dem som hade det svårt både i skolan och privat. Han var navet i 2CV-kretsen i Sverige.