Viskositetsbeteckningarna – Same, same but different!

Viskositetsbeteckningarna – Same, same but different!

De klassiska viskositetsbeteckningarna har spelat ut sin roll och några sommar- och vinteroljor finns inte längre. Fyra oljeflaskor med beteckningen 5W-30 har helt olika användningsområden och ett felaktigt val kan få vittgående konsekvenser. Bengt Dieden förklarar varför i Autogënial 308. Foto: Lorentz Österling. Bli medlem och läs förklaringen i AutoGënial 308.

28 aug: Cafémöte, Djuramosse

28 aug: Cafémöte, Djuramosse

Skåneland har cafémöte på Beredskapsmuseet, Djuramosse utanför Höganäs Läs mer här!

19-21 aug: Snapphanerally

19-21 aug: Snapphanerally

Välkomna till Skånelands Snapphanerally i Älmhult. Läs mer här!

21 aug: Gränsträff i Kärrgruvan

21 aug: Gränsträff i Kärrgruvan

Västmanland har gränsträff "hemma hos" med Dalarnas lokalavdelning. Läs mer här!