MHRF

Svenska Citroënklubben är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)

 

MHRF-logo RGB ORFIVA CMYK

MHRF

MHRF är en politiskt obunden och ideell sammanslutning av svenska föreningar som verkar för bevarandet av tekniskt och historiskt intressanta motoriserade landsvägsfordon och för främjandet av förståelsen för, och kunskapen om, motorismens historia. MHRF representerar Sverige i FIVA (Fédération Internationale des Vehicules Anciens), en världsomfattande organisation av fordonshistoriska förbund och klubbar.Motorhistoriska Riksförbundet bildades 1969 av 13 ideella klubbar med motorhistorisk inriktning. Tillsammans hade dessa 1 860 medlemmar, i dag drygt 40 år senare, består Motorhistoriska Riksförbundet av 175 klubbar som i sin tur representerar cirka 96 000 medlemmar.

MHRF-fo êrsa êkringen logo RGB OR

MHRF Försäkringen

Varför ha din bil försäkrad i MHRF?

För att få en MHRF försäkring måste du vara medlem i SCK. Om du vill flytta din nuvarande försäkring till en MHRF försäkring så måste det göras på din nuvarande försäkrings huvudförfallodag. Bakom MHRF försäkringen står Folksam, så är det smart att försäkra din bil hos Folksam först även innan du fått göra en MHRF besiktning. Efter besiktningen flyttas försäkringen över till en MHRF försäkring även om det inte är en huvudförfallodag. Tänk på att din bil alltid måste vara minst trafikförsäkrad när den är påställd.

Sedan 1975 har MHRF en egen försäkringsform, MHRF-försäkringen, för bilar och motorcyklar som uppnått 20 års ålder (under vissa förutsättningar även yngre fordon). Premierna är ofta mycket förmånliga, men det ställs även krav på bilägaren. Klubbens grundkrav är att bilen ska vara godkänd hos SBP och ha en rimlig identitet. Ägaren ska vara medlem i Svenska Citroënklubben. Bilen besiktas av  MHRF utsedda fordonsinspektörer innan försäkringen utfärdas. En MHRF försäkring ger individuell skadereglering samt ett återbäringssystem som ger pengar tillbaka till klubben. Tänk på att samtliga MHRF fordonsinspektörer kan kontaktas, även från andra klubbar om du inte finner en SCK fordonsinspektör på din ort, se mer fordonsinspektörer här 

En MHRF-besiktning kostar 250 kr och betalas kontant till fordonsinspektören som ersättning för omkostnader. Om besiktningen sker hemma hos bilägaren ska fordonsinspektören få milersättning, enligt statligt traktamente.

Klubbens kontaktman: Lars Frykholm 070-456 39 34

Försäkringsansvarig: Anders Hörberg 0708-674371

Mer information om försäkringen finns på denna länk MHRF Försäkring

Förmånlig hemförsäkring för dig med MHRF-försäkring

Om du har en MHRF-försäkring på ditt samlarfordon erbjuder Folksam sedan 2009 en särskilt förmånlig hemförsäkring. För mer information kontakta Folksams kundtjänst på telefonnummer 0771-950 950 eller besök deras hemsida genom att klicka här.

MHRFs guide för förvaring av historiska fordon

MHRF vill självklart att den som äger ett historiskt fordon förvarar det på ett bra sätt. MHRF anser det också angeläget att den som äger ett restaurerings-, renoverings- eller reparationsobjekt förvarar det på ett bra sätt så att det inte kommer till skada eller förstörs. Samma gäller för reservdelar och reservdelsfordon som kan komma till användning för restaurering, renovering och reparation av ett historiskt fordon. Förvaras allt detta på ett bra sätt är det enligt vår uppfattning inte någon risk att, efter rättslig prövning, bli tvingad att forsla bort något eller att lämna en bil till en bilskrotare.

MHRF har gjort en sammanställning av de bestämmelser i miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om flyttning av fordon som vi uppfattar är aktuella när det gäller uppställning av historiska fordon, skrotning m.m. Vi tar också upp bestämmelser i några av de förordningar som regeringen utfärdat med stöd av de nämnda lagarna. Vi redogör kortfattat för några av de rättsfall som vi har hittat och ger våra kommentarer och råd. Läs mer i dokumentet nedan och på MHRF hemsida

Kontrollbesiktning och identifieringsmärkning

Läs mer på MHRF hemsida om fordon

Mer information på MHRF hemsida

Svenskt Motorhistoriskt Arkiv (SMA).

För att inventera, samla in, bevara och presentera historiskt källmaterial om hjulburna motorfordon i Sverige. Privata samlingar kan ha en osäker framtid. Arkivkommittén söker aktivt information om intressanta arkiv med målet att sådana som riskerar att skingras ska kunna räddas genom att de doneras till SMA.

Förvaring och tillgänglighet

SMA är deponerat vid en arkivinstitution, där det förvaras i lämpligt klimat samt skyddat mot tillgrepp, brand och dylikt. Idag är denna plats Centrum för Näringslivshistoria, en ideell förening vars uppdrag är att bevara och berätta näringslivets historia. Bland medlemmarna finns företag och organisationer, varav många är kunder och bevarar historiskt material i föreningens arkiv. Detta är världens största näringslivshistoriska arkiv med över 60 000 hyllmeter värdefullt historiskt material såsom dokument, ritningar, fotografier, filmer, föremål och reklamprodukter. Centrum för Näringslivshistoria finns i Bromma.

Det går att boka tid och att besöka samt forska, mer information på denna länk SMA

Svenska Citroënklubbens samlade arkiv från starten finns hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma. Läs mer om vårt ARKIV här

Svenska Citroënklubbens fordonsinspektörer

Vankiva: Anders Hörberg (Försäkringsansvarig)
Enebyberg: Lars Frykholm (Kontaktman MHRF)
Stockholm: Johan Bodin
Götene: Per-Olof Andersson
Höganäs: Torbjörn Ericson
Sandared: Dag Berver
Sundsvall: Lars-Ivar NIlsson
Kåge: Leif Holmqvist
Lidingö: Fredrik Gadler