Autogënial

Svenska Citroënklubbens medlemstidning heter Autogënial, fylld av Citroënrelaterat materiel och utkommer cirka sex nummer per år.

 

autogenial årgång 2014

Autogënial redaktion

Redaktör: Lorentz Österling

Redaktör: Lars-Ivar Nilsson

Redaktör: Mikael Dahlbacka

 

Du är väl medlem? Logga in och läs alla nummer!

Här blir du medlem snabbt och enkelt.

Klicka på det nummer du vill läsa och bläddra vidare.

2010

2011

2012

Autogënial redaktion

Redaktör: Lorentz
Redaktör: Lars-Ivar Nilsson
Redaktör: Mikael
Riksronden: Ingemar
Uteblivna AG: Registrator