Kronologen

2018


Mars

06 18:30 Göteborg Öppet hus i Klubblokalen
10-11 Internationellt 31e Salon Champenois du Véhicule de Collection
13 18:30 Göteborg Öppet hus i Klubblokalen
14 19:00 Dalarna Möte i Borlänge
20 18:15 Göteborg Månadsmöte med besök hos Varvshistoriska föreningen
21 19:00 Västmanland Bildvisningskväll
24 11:00 Skåneland Autoseum i Simrishamn
27 18:30 Göteborg Öppet hus i Klubblokalen

April

03 18:30 Göteborg Öppet hus i Klubblokalen
10 18:30 Göteborg Öppet hus i Klubblokalen
11 19:00 Dalarna Möte i Borlänge
14 LillCittrA sektionen Mekarmöten
14 11:00 DSektionen DSektionens Mekarmöte och Årsmöte 2017/18!
14 10:00 Göteborg Mekarträff för Lillcittror hos Bengt Skoog
17 18:30 Göteborg Månadsmöte – 2CV till Nordkap februari 2018
22 14:00 Västmanland Årsmöte Västmanland
24 18:30 Göteborg Öppet hus i Klubblokalen
28 10:00 Skåneland Vårens Mekarmöte
30 18:00 Skåneland Skånelands Årsmöte

Maj

04-06 LillCittrA sektionen Vårmöte
05-06 Internationellt Citromobile 2018
05 11:00 Stockholm Fest För Franska Fordon
08 18:30 Göteborg Öppet hus i Klubblokalen!
10-13 15:00 Internationellt Internationell SM-träff 2018 i Turin
12 11:00 Stockholm Vårutflykt
13 13:00 Dalarna Årsmöte Dalarna
15 18:30 Göteborg Årsmöte i Klubblokalen!
18-20 Internationellt Nordisk gränsträff 2018 i Åbo
19 10:00 Svenska Citroënklubben Fest För Franska Fordon – Syd

Juni

07-10 12:00 Svenska Citroënklubben Sommarmötet 2018

Augusti

24-26 17:00 HY sektionen Välkomna till träff för HY-vänner 24–26 augusti
31-02 LillCittrA sektionen Höstmöte

2019


Juli

30-04 10:00 Internationellt 2CV Världsmöte 2019 Kroatien

Augusti

19-21 Internationellt Citroën fyller 100 år