LillCittrA sektionen

2020


Maj

15-17 Vårträff
29-01 Gränsträff
29-01 16:00 Nordisk Gränsträff

April

18 Mekarträffar

Augusti

28-30 Höstmöte

September

26 Mekarträff