Riksklubben

Årsmöteshandlingar finns under rubriken KONTAKT där även klubbens BIBLIOTEK & POLICY finns med mallar och instruktioner för våra aktiva. Där hittar du även äldre årsmöteshandlingar.

Du som är aktiv måste vara inloggad.

Styrelse för Riksklubben

Ordförande: Johan Bodin
Vice Ordförande: Kerstin Olvén
Sekreterare: Per-Olof Andersson
Kassör: Bo Ågren
Registrator: Lars Hallberg
Ledamot: Nicklas Nimberger
Ledamot: Anders Björnfot
Suppleant: Lars Frykholm
Suppleant: Torbjörn Ericsson
Suppleant: Jonas Hummelstrand
Suppleant: Kåre Groth

Övriga funktionärer

Revisor: Leif Holmqvist
Revisor: Britt-Marie Segersson
Revisorsuppleant: Bengt Samuelsson

Valberedning

Samordning valberedning: Ingemar Segersson