SM-sektionen SM Suède

Klubben är en rikstäckande modellsektion inom Svenska Citroënklubben.

Våra uppgifter är att:

  • Sprida kunskap om Citroëns SM-modeller
  • Underlätta för medlemmarna att vidmakthålla sina SM-modeller
  • Erbjuda förmånliga försäkringar
  • Ha aktiv samverkan med andra länders SM-klubbar

Vi har ett antal lokala kontaktpersoner som hjälper dig med det mesta som rör SM-modellen.

SM Suède’s funktion

SM Suède organiserar ett par träffar om året, framför allt den traditionella årsmöteshelgen då vi även haft utländskt (inte minst norskt) deltagande. Vi försöker också bistå medlemmarna med råd och stöd i tekniska frågor och frågor om reservdelsanskaffning.

Bli medlem!

Medlem blir du automatiskt när du går med i Svenska Citroënklubben.

SM Suède har egen hemsida tillsammans med norska SM klubben http://www.citroensm.no/

Se även vad som händer i kronologen!

Verkstadsmanualer finns under rubriken Våra Bilar

Styrelse

Ordförande: Lars Frykholm
Sekreterare: Jonas Areskoug
Kassör: Fredrik Liw
Ledamot: Mårten Ekelin
Ledamot: Fredrik Gadler
Revisor: Patrik Gadler
Valberedning: Tomas Södergren
Valberedning: Mats Henning