Arkivet

Svenska Citroënklubbens arkiv

Arkivet på Centrum för Näringslivshistoria (CfN) ägs av Svenska Citroënklubben.

Samtliga klubbhandlingar sedan 1958 finns i våra samlingar samt mängder av intressant Citroënhistoria för våra svenska vagnar.

Inget material får lämna arkivet. Efter godkännande av arkivansvariga kan man läsa / kopiera / skanna på plats eller få en digital kopia. Ingen extra kostnad utgår för att läsa på plats. Dock ska klubben ha en digital kopia av det arkivmaterial som eftersökts. Se i listorna vad vi har i arkivet.

CfN grundavgift är för närvarande 900:- /h vilket är det du betalar om du inte är medlem.

För åtkomst, samt i förekommande fall prisuppgift för ditt eftersökta arkivmaterial kontaktar du vår arkivansvariga här nedan.

Citroënklubbens policy finns under rubriken KONTAKT (du måste vara inloggad)

Vårt arkivmatrial finns på Centrum för Näringslivshistoria mer information om dem finns på länken nedan.

Länk till CfN

 

Svenska Citroënklubbens arkivansvariga

Arkivarie: Britt-Marie