Verksamhet


Klubbens syfte är att tillvarata medlemmarnas Citroënintresse genom till exempel:
– att samla och sprida kunskap om Citroën
– att ordna regelbundna sammankomster för medlemmarna
– att ge ut tidningen Autogënial för att sprida information till medlemmarna
– att genom samarbete med andra klubbar och föreningar tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndigheter
– att upprätthålla kontakten med Citroënklubbar i andra länder
– att utverka förmåner och ekonomiska fördelar för medlemmarna
– att verka för import av lämpliga, i Sverige svårtillgängliga reservdelar och tillbehör
– att anskaffa och till medlemmarna tillhandahålla svårtillgängliga specialverktyg
– att föra register över medlemmarna och deras Citroëninnehav

Svenska Citroënklubben är en av de större bilklubbarna i Sverige. Vem som helst får bli medlem i klubben, enda kravet är ett intresse för just bilmärket Citroën. Vi har många, många aktiviteter över hela landet spridda över hela året.