MHRF klubbinfo 7 2014

20 juni, 2014

Informationen omfattar följande:

  • Förbundsstämman 2014
  • Påminnelse: Antal medlemmar i klubben
  • Påminnelse: Motioner till årets förbundsstämma
  • Motorhistoriska Dagen 2014
  • Tack till alla som fyllde i FIVA-enkäterna
  • Kulturarvsdagen

Förbundsstämman 2014

Årets förbundsstämma rycker närmare. I år genomförs den lördagen den 18 oktober och platsen är återigen Täby Park Hotel. Kvällen före kommer vi som förut att ha mingel och middag för de som kommer tidigare. Kallelse och alla handlingar kommer att skickas ut i två omgångar under augusti och september. Men boka in datumet i kalendern redan nu.

Påminnelse: Antal medlemmar i klubben

Enligt förbundsstadgarna ska varje medlemsklubb senast under juli meddela MHRF antal klubbmedlemmar per den 31 maj varje år. Uppgift ska klubben uppdatera på klubbens egen sida på www.mhrf.se. I samband med faktureringen i augusti brukar några klubbar ha missat det. Det leder till en del extra arbete för berörda klubbar, vårt kansli och MHRF:s redovisningsbyrå.

En eller flera personer i varje klubb har inloggningsuppgifter för att kunna hålla klubbuppgifterna uppdaterade. Kontakta kansliet vid frågor kring detta.

Påminnelse: Motioner till årets förbundsstämma

Motioner till stämman ska skriftligen insändas till förbundsstyrelsen senast 90 dagar före förbundsstämma. Sista datum för motioner är alltså den 20 juli. Kallelse och mer information inför stämman kommer i slutet av sommaren.

Motorhistoriska Dagen 2014

Från Boden i norr till Trelleborg i söder firades det fordonshistoriska kulturarvet genom träffar, rallyn, utställningar och spännande kultursamarbeten.  Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som genomförde evenemang denna dag, eller valde att bara ta en tur för att visa upp era kulturskatter. Tillsammans gjorde ni dagen till en fantastisk fordonshistorisk manifestation som vi hoppas bara kommer att växa framöver.

Fem arrangemang valdes ut som finalister i tävlingen Kultur på väg som MHRF anordnar tillsammans med Nostalgia Magazine. Inom kommer vi att gå ut med vem vinnaren i tävlingen blir och då kan ni läsa mer om detta på vår hemsida.

Tack vill vi också rikta till…

alla er som har fyllt i årets FIVA-enkäter. I måndags var sista dagen för att fylla i denna efter att tiden förlängts ett par gånger. Resultatet kommer att sammanställas och när detta är gjort kommer information på vår hemsida.


Kulturarvsdagen

Runt om i Europa arrangeras en mängd kulturarvsdagar varje år under september i Europarådets projekt European Heritage Days. Detta lockar tusentals besökare varje år och syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. I Sverige kallas evenemanget Kulturarvsdagen. Temat för 2014 är I krigens spår och årets datum är söndagen den 14 september. Alla som kan anordna aktiviteter för allmänheten som knyter an till temat är välkomna att delta under denna dag. Mer information om dagen och hur man anmäler sig finns på på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Slutligen vill kansliet och styrelsen önska alla medlemsklubbar en riktigt skön sommar!

Med vänliga hälsningar,

Catrine Wallheim
Kanslisekreterare MHRF

tfn: +46 (0)8-30 28 01
e-post: kansli@mhrf.se
skype: mhrfkansli