Medlemsavgiften 2018–2019: Sista betaldag är 30 april

13 april, 2018

Utöver tidningen AG 283 som är ute vecka 16 finns MHRF:s Evenemangskalender samt ett inbetalningskort för medlemsavgiften med de uppgifter som kommer i årets Matrikel – om du inte ändrar eller bekräftar dem.

Nytt för i år är att alla medlemsuppgifter – adressändring, telefon, e-mail, födelseår och biluppgifter skall lämnas via hemsidan under KONTAKT.
Dina biluppgifter kommer med i matrikeln endast om du ändrar eller bekräftar dem. Detta gäller naturligtvis endast om du har tillgång till dator.
MEDLEMSAVGIFTEN
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften. Sista betalningsdag är 30 april.
OBS! Skriv ditt medlemsnummer på inbetalningen.
Namn och adress framgår automatiskt om ni betalar från eget konto.
Adressändring, telefonnummer och emailadress vill jag inte ha på inbetalningstalongen utan via hemsidan under KONTAKT.
Medlemskorten kommer med Autogënial i slutet av maj och sedan har vi ju Sommarfesten redan den 7 juni i år med vårt årsmöte den 10 juni. Kallelse till årsmöte.
MATRIKELN
Uppgifter om bilar till matrikeln skriver du på hemsidan. OBS! Inte via email eller på inbetalningen.
Slutligen upprepar jag med en citroëndåres envishet: anmäl på hemsidan ÄVEN om du har samma bilar sedan hedenhös. Ni som inte har datortillgång får naturligtvis skicka in stentavlor, papyrusrullar eller annat analogt material.
Jag skulle uppskatta er medverkan till att skapa en innehållsrik matrikel genom att lämna era uppgifter via hemsidan.
Läs mer om den nya personuppgiftslagen på hem­sidan under ”Om webbplatsen”
Betala senast den 30 april!
Hälsar Lars Öhrvall, registrator