AG 286: Om 81 år ska jag besiktiga…

17 november, 2018

… vår Traction från 1956 igen – åtminstone om man får tro det senaste besiktningsprotokollet. Då lär det bli en uppgift för mina barnbarnsbarn. Det hela hänger ihop med de nya reglerna som innebär besiktningsfrihet för bilar, tunga fordon och släp som är äldre än 50 år och är besiktigad och godkänd inom de två senaste kalendermånaderna. På besiktningsprotokollet kan det nu stå att nästa besiktning ska ske senast 2099-12-31 men det är bara vägtrafikregistret som inte är uppdaterat än.

Jan Tägt, generalsekreterare hos MHRF säger att detta behöver man inte bry sig om. Vi behöver alltså inte besvära våra barnbarnsbarn med detta.

Nya avgaskrav

För oss som kör Lillcittror har besiktningen inneburit en något enklare procedur eftersom vi sluppit avgastestet, motorn är ju på mindre slagvolym än 800 cc och sådan motorer slapp avgastestet. Men nu måste vi också vara nervösa. Nu gäller gränsen . . . Bli medlem och läs fortsättningen i Autogenial 286! Ute hos medlem nu!

Och så till en ny knepig bestämmelse

Det gäller kortegekörning. Denna nya föreskrift träder i kraft 1 oktober i år och innebär att man måste söka tillstånd för kortegekörning minst fyra månader i förväg!

”Exempel är en uppvisning eller ett arrangemang där motordrivna fordon trafikerar en förutbestämd färdväg som inte innehåller andra tävlingsmoment än eventuell okulär bedömning av fordon med eller utan förare och passagerare.” (Allmänna råd till 3 kap. paragraf 84 i trafikförordningen (1998:1276.)

MHRF har försök tydliggöra och mildra denna bestämmelse utan framgång. Troligen får tillämpningen av denna luddiga bestämmelse . . . Bli medlem och läs fortsättningen i Autogenial 286! Ute hos medlem nu!

Text & foto: Lorentz Österling