MHRF info

28 mars, 2019

Glädjande nog har vi en bra utveckling av antalet försäkringar hos MHRF, klubben har numera 276 bilar försäkrade. Det har skett ganska stora förändringar med nya typer av försäkringar och en mycket mer generös inställning till bilens skick och att det rullar väl patinerade bilar med MHRFs försäkringar har inte påverkat skadeutfallet negativt.

En mycket viktig sak att påminna om, är att man som försäkringstagare ska se till att det görs en ny besiktning efter tio år.

Mer information finns i AG!

Lasse Frykholm

Läs mer om MHRFs arbete samt finn en besiktningsman nära dig på denna länk