Får vi köra med våra MHRF-försäkrade bilar?

9 augusti, 2019

På klubbens årsmöte i Lidköping blev det en diskussion om vad som egentligen gäller när man tecknar en MHRF-försäkring.

Grundtanken bakom samarbetet mellan MHRF och Folksam (som var det enda intresserade bolaget när försäkringen skapades i slutet av 60-talet) var en försäkring som byggde på att fordonen var i mycket gott originalskick som inte skulle bruksköras av sina varsamma ägare.

Målet var att få ett lågt antal skador och därmed låga premier, och en fördel för MHRF är förstås att vinsten delas mellan Folksam och MHRF. Försäkringen fungerar bra med rimliga premier tack vare ett lågt antal skador och ovan nämnda varsamma ägare.

Genom MHRF är vi också med och påverkar myndigheter och politiker.

Läs fortsättningen i AG 291 som snart är i din brevlåda!