Rapport från 100-års festen

27 augusti, 2019

100 års festen gick av stapeln i La Ferté-Vidame där Citroens testbana ligger sedan 1919. Totalt var det 4500 bilar varav 1500 2CV, 1000 DS och 500 Tractions avant på mötet.

Fantastisk upplevelse att få se en Citroën-Kegresse i rörelse, höra ljudet och känna doften. Här är det Xavier Crispin från l’Aventure Peugeot Citroën DS som både till sin egen och åskådarnas förnöjelse rangerar en av de halvbandvagnar som ingår i Citroëns samlingar.

Testbanan La Ferté-Vidame ligger ca 13 mil sydväst om Paris. Det är en bra placering eftersom de medarbetare hos Citroën som bodde i Paris då hade solen i ryggen när de åkte dit och likaså när de åkte hem och de behövde inte tröttas av att få solen i ögonen! Egendomen omgärdas av en 12 km lång mur. Den var redan uppförd då Citroën köpte det hela 1938. Mellan 1940 och 1980 byggdes ett antal vägar och anläggningar för biltestning:

Simonnerie är en väg ojämnt belagd med gatsten. Här utprovades och utvecklades den gashydrauliska fjädringen.

Neuilly är en väg som till största delen är belagd med makadam.

La Faisanderie var ursprungligen en jaktpaviljong som 2004 omdanades till en designverkstad där designers får möjligheter att utan nyfikna blickar utveckla morgondagens bilar från Group PSA.

Testanläggningen innehåller också vattengravar, rostkammare och ”ösregnsanläggning”.

För oss deltagare var det en minnesvärd höjdpunkt att få uppleva testbanan och faktiskt känna igen miljöer som förekommit i filmer på till exempel DS, GS och SM.

Lorentz