Årsmöte 2020

22 mars, 2020

Idag har styrelsen vid ett extra inkallat styrelsemöte i Svenska Citroënklubben tagit beslutet att ställa in årsmötet 2020 den 7 juni i Västervik. Anledningen är spridningen av Corona-viruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas, i Autogenial samt på vår hemsida när den rådande situationen har normaliserats

 

Styrelsen i Svenska Citroënklubben 2020-03-22.