Corona – Covid 19 träffinformation!

22 mars, 2020

Styrelsen har tyvärr att meddela att Sommarmötet i Västervik den 4-7 juni ställs in.

Alla har ett ansvar för de personer som är i riskgrupperna för att minska deras exponering av viruset. Viruset är en pandemi och vi är säkert många som haft det, har det eller kommer att få det utan att känna något. Där vi befinner oss på insjukningskurvan i nuläget så följer vi den italienska kurvan, vi har inte sett en avflackning. Det betyder en stor belastning på sjukvården under våren. När det kommer till åtgärder så är socialdistansering det vi måste eftersträva.

För andra träffar under våren i regi av Citroënklubben

Från MHRF är rekommendationen att föreningar tills vidare ställer in planerade större träffar fram till minst slutet på maj, t ex arrangemang med fordon, marknader och medlemsmöten.

För mindre arrangemang måste arrangörerna göra en individuell bedömning för vart och ett. MHRF rekommenderar att träffar med tillresande utanför närområdet ställs in eller flyttas fram.

Årsmöten för sektioner- och avdelningar 

Ni behöver inte träffas fysiskt, sänd in er ekonomiska redovisning och era äskanden till styrelsen som vanligt.

Den här informationen gäller just nu i slutet av mars. Som arrangör gäller att följa de rekommendationer som finns på webbsajten krisinformation.se

Kom ihåg att träffas över e-mail och telefon, sänd gärna dina berättelser till vår AG redaktion samt och till hemsidan.

Styrelsen i Citroenklubben