In memoriam

8 januari, 2023

Staffan Edman lämnade oss den 3:e januari. För er som inte minns honom så var han en mycket aktiv medlem på sjuttiotalet, satt med i Citroënklubbens styrelse i flera år, och var klubbens ordförande 1978. Han hade en 2CV som var mycket speciell då han köpte den, en helt kurbitsmålad bil. Dörrar, huv och skärmar räddades till andra bilar, då Staffan renoverade den till en blå och mer normal 2CV, som snabbt fick namnet ”Blådåren”.
Bilen ägdes senare av Staffans syster Agneta, som gjorde många och långa resor i Europa med den. På åttiotalet hamnade den i vår familj, och såldes senare till Mönsterås, där köparen lovade att behålla namnet Blådåren.
Staffan hade en till 2CV AZAM in på åttiotalet, men kom att syssla med många andra saker så Citroënintresset svalnade. Men bilintresset fanns alltid kvar. Staffan och jag hade alltid kontakt, och jag pratade länge med honom strax före jul. Jag minns speciellt hans otroliga minne och härliga humor, som alltid fanns där trots att hälsan inte var den bästa de sista åren.
Staffan drabbades av en allvarlig hjärnblödning dagen före nyårsafton, och han blev 75 år.

Per Westin