EU:s ELV-förordning ett hot mot fordonshobbyn – var med och skapa opinion!

27 oktober, 2023

Upprop mot ELV!

Många av er har vid det här laget hört talas om det hot mot våra historiska fordon som seglat upp genom EU-förslaget till ELV-förordning (End of Life Vehicle). På svenska: Bilskrotningslagen.

Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet (en rekommendation) till en förordning (en tvingande lagstiftning) som ska gälla för alla fordon i alla EU-länder.

Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon. Det innefattar köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.

Med detta vill vi uppmana er att vara med och protestera och skapa opinion i frågan!

Allt sammanfattas på MHRF hemsida via denna länk: https://mhrf.se/ELV

Hotet är påtagligt och det är bråttom!

MHRFs kansli

Karl Ask, verksamhetschef

Jan Tägt, sakkunnig fordon och regelverk

Malin Erlfeldt, sakkunnig kulturarv