MHRF: EUs ELV-förordning hot mot fordonshobbyn!

10 november, 2023

– Klassas ditt fordon som skrot kan ägandet fråntas dig – utan ersättning! sammanfattar Jan Tägt på MHRF framtiden om EU-förslaget går igenom.

Läs mer om ELV här