André Citroën till Panthéon – ACI News

24 november, 2023

Detta är ett extraordinärt upprop för en av Frankrikes mest innovativa och framåtblickande visionärer har ett initiativ
lanserats för att placera André Citroën, den briljante grundaren av märket Citroën, i Panthéons heliga hallar i Paris.

Läs mer här(engelska)