ELV direktivet är absurd

22 mars, 2024

EU har sedan ett antal år ett direktiv om uttjänta fordon som förkortas ELV (End of Life Vehicles) där skrotning och omhändertagande av fordon regleras. Det fungerar i
stort sett bra, men vissa problem finns som man nu vill komma åt genom att utfärda ett nytt direktiv.

I grunden finns säkert ett gott syfte att försöka undvika miljöproblem och en ganska avsevärd kriminell handel med skrotfordon och reservdelar– inte minst till tredje land – samt öka återanvändningen av metaller och annat.

Förslaget har dock blivit så omfattande och hugger så i blindo att det kan bli ett reellt hot mot den för oss så viktiga verksamheten att bevara det rullande kulturarvet genom att renovera och köra våra fordon som inte passar i brukstrafiken längre. I det tidigare direktivet har det funnits ganska omfattande undantag för historiska fordon. I det nya
står att historiska fordon ”av intresse” är undantagna.

Vad intresset innebär klargör man inte, annat än genom att rada upp ett antal kriterier som avgör att fordonet ska skrotas utan ersättning!

Sammanlagt formuleras ett tjugotal kriterier som vart och ett ger ”myndigheter” anledning att beordra dig att ta din bil till skroten. Exempelvis räcker det med att reparationskostnad skulle vara högra än bilens värde, hjulen eller bromsarna är i dåligt skick, att dörrar eller vindruta är demonterade och så vidare. Det hela är ofta illa formulerat och totalt sett absurt.

Dessutom kommer all försäljning av delar som inte sköts av auktoriserade skrotföretag räknas som kriminell verksamhet!

Vår organisation MHRF för nu ett ihärdigt arbete i samverkan med den internationella federationen FIVA för att övertyga berörda myndigheter här och i Bryssel om hur fel
det här kan bli. Från en del länder, t.ex. Tyskland, Holland, Polen och i norden kommer det protester från veteranbilsorganisationerna, men från stora länder som
Frankrike, Spanien och Italien har det ännu inte hörts mycket. På MHRF-s hemsida under ”Huvuduppdraget” finns det en bättre redogörelse än den jag kan ge här för denna fråga, samt bra information om jobbet som görs därifrån i politiska frågor. Det är alltså inte försäkringsverksamheten som är huvuduppdrag för

MHRF, däremot skapas den ekonomiska förutsättningen för arbetet med att trygga veteranfordonens framtida närvaro på vägarna av våra försäkringar.

Den bästa gammelbilsförsäkringen är också den enda som bidrar till det!

Läs mer på MHRF hemsida om ELV på denna länk