Skånelands årsmöte

När: 2022-04-04 18:00

Inlagd av: Hans


Årets viktigaste möte?
Vi träffas på Dalby Träffpunkt, mitt i Dalby, med adress Kristers väg 17, 247 50 Dalby och avgör hur vi skall driva Skåneland vidare.
Några nyval till styrelsen och diskussioner om inriktningen av våra möten.
Hans Garmer, sekr